Czech & Slovakia Beach Handball Tour (CSBHT)

pravidla účasti / regulations

Základní pravidla účasti v CSBHT

 • registrace týmu na stránkách CSBHT
 • 2 kategorie - muži a ženy
 • CSBHT je Open turnaj bez regionálního omezení
 • úhrada startovného
 • tým získává body dle umístění na jednotlivých turnajích
 • hraje se dle IHF pravidel plážové házené
 • prize money pro první tři týmy v každé kategorii
 • nárok na prize money pouze při účasti na obou turnajích CSBHT

Systém bodování:

 • Oba turnaje jsou hodnoceny stejným počtem bodů.
 • Vítěz turnaje obdrží 6 bodů. Druhý umístěný 4 body a každý další o bod méně. 

Prize money CSBHT - každá kategorie

 • 600 / 250 / 150 EUR při účasti min 10 týmů registrovaných v CSBHT v dané kategorii
 • při nižší účasti může organizátor vypsané prize money proporcionálně krátit

Základné pravidlá účasti v CSBHT

 • registrácia tímu na stránkach CSBHT
 • 2 kategórie - muži a ženy
 • CSBHT je Open turnaj bez regionálneho obmedzenia
 • úhrada štartovného
 • tím získava body podľa umiestnenia na jednotlivých turnajoch
 • hrá sa podľa IHF pravidiel plážovej hádzanej
 • prize money pre prvé tri tímy v každej kategórii
 • nárok na prize money iba pri účastni na oboch turnajoch CSBHT

Systém bodovania:

 • Oba turnaje sú hodnotené rovnakým počtom bodov.
 • Víťaz turnaja dostane 6 bodov. Druhý umiestnený 4 body a každý ďalší o bod menej.

Prize money CSBHT - každá kategória:

 • 600/250/150 EUR pri účasti min 10 tímov registrovaných v CSBHT v danej kategórii
 • pri nižšej účasti môže organizátor vypísané prize money proporcionálne krátiť

CSBHT basic regulations

 • team registration on CSBHT web
 • 2 categories - men and women 
 • CSBHT is an Open tournament without regional restrictions
 • entry fee payment
 • team gets points according to their ranking on the tournaments
 • playing under the IHF rules of the beach handball
 • prize money for the first three teams in each category
 • eligible for prize money only when participating in both tournaments

Ranking system:

 • Both tournaments are rated with the same number of points.
 • The winner of the tournament will receive 6 points. The second placed 4 points and each other a point less.

Prize money CSBHT - per category:

 • EUR 600/250/150 with the participation of at least 10 teams registered in CSBHT in the category
 • at a lower participation may organizer listed prize money proportionally shortened